Under några månader från tidig vår till sen höst uppstår ett intensivt liv på de unika strandängarna på Gotland. Det öppna landskapet vibrerar av liv och i kombination med ljus och atmosfär skapas förgängliga stunder. Jag har varit i detta landskap i närmare 30 år och gjort skisser, målat, antecknat och tagit bilder. Alltid med en ambition att fånga de upplevda intrycken. Men hur fångar man en upplevelse som liknar en dröm? Drömmen kan ju vara så intensiv och verklig i stunden men så fort man vaknar till så bleknar bilderna och känslorna. Hur kommer man tillbaka till drömmen?
Närmast har jag i fält ofta kommit med enkla skisser och korta poetiska betraktelser.
När jag senare i ateljén kommit tillbaka till dessa har det givit inspiration till att fånga just dem intrycken. Med åren har jag utvecklat flera olika tekniker som rört sig från traditionell gestaltningen till ett måleri med mer abstrakta och moderna inslag.
I serien Drömska Droppar har jag utgått från tekniken pointillism som uppkom under impressionismens era. Jag upplever att jag med tekniken får fram en drömsk känsla, likt den när fuktiga droppar fångar ljus.
I målningen ”två ådor” pågår vårens känslor i ett kvällsljus när solen ligger lågt och färgerna förändras för varje minut:
”Jag tittar och blundar, drar ett streck. Luktar in stranden och lyssnar på ejdrarnas vår. Snart försvinner ljuset men jag hör och ser som i en dröm hur allt fortsätter trots att mina ögon inte ser”

Under Gotland Art Week visar jag fler målningar från serien drömska droppar tillsammans med andra uttrycksformer. Mer info under »Evenemang«.