Rose Dietz visar grafik, foto, måleri, objekt
Lars Hellström visar grafik och måleri.
Väg 142 mot Hemse, ca 1 km norr om Lojsta Kyrka, en liten väg västerut.
Skylt vid vägen Grafik Måleri. Studion 300 meter in på vägen.
Öppet 11-17 dagligen under Gotland Art Week.