Pristagarna i utställningen Min EgenArt:

Vinnarna har fått epost, och vi lyfter på hatten och gratulerar!